Vi sender i dag
bestill innnen 23:58
Levering med

Bestill før kl. 14

Dataansvarlig og kontakt.

CYKELGEAR A/S, CVR-nr. 35252002, Industrivej 5, 9575 Terndrup, Danmark, er dataansvarlig for behandlingen av dine personoplysninger (heretter også referert til som ”vi” eller ”oss”).

Hvis du har spørsmål om behandlingen eller ønsker å kontrollere eller rette opplysningene vi har om deg, kan du kontakte oss på info@cykelgear.dk eller på telefon: 60 70 83 83.

Retting og sletting.

Under kan du se hvilke personopplysninger vi behandler og til hvilke formål, det rettslige grunnlaget vi baserer behandlingen på og når opplysningene slettes.

Formålet med behandlingen Kategorier av personopplysninger som behandles Grunnlag for behandling Frist for sletting Mottakere og eventuelle overføringer til tredjeparter
Etablere, vedlikeholde og avslutte kunde- og leverandørforhold, inkludert å legge inn og oppfylle bestillinger, kontrakter mv.

Kontaktdetaljer, betalingsdetaljer, signaturer, yrkestittel.

 

I tillegg er våre fysiske butikker og varehus videoovervåket, noe som gjør at kunder og ansatte hos leverandører kan sees på videoopptakene.

Generelle personopplysninger behandles vanligvis fordi det er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen med kunden/leverandøren iht. Databeskyttelsesforordningen GDPR, artikkel 6.1 b. 

Videoovervåkingsopptak gjøres fordi de er nødvendige for å forebygge og oppklare forbrytelser og for å kontrollere leveranser, iht. Databeskyttelsesforordningen GDPR artikkel 6.1 f. De registrertes interesser går ikke foran våre, da plasseringen av kameraet gjør det vanskelig å identifisere identiteten til personene som er avbildet. Dersom det utleveres opptak til politiet med henblikk på anmeldelse av forbrytelse, skjer dette etter § 4 c første ledd. 3 pkt i lov om teleovervåking iht. Databeskyttelsesloven § 8 punkt 5 iht. Databeskyttelsesforordningen artikkel 9.2 f. 

Personopplysninger om potensielle kunder og forretningspartnere behandles på grunnlag av vår berettigede interesse i å kunne kontakte dem, iht. Databeskyttelsesforordningen GDPR artikkel 6.1 f.

Opplysningene oppbevares i inntil tre år etter at forretningsforholdet er avsluttet, dersom det ikke er nødvendig å oppbevare det lenger, f.eks. etter regnskapslovens bestemmelser (5 års oppbevaring av regnskapsmateriale) eller dersom opplysningene er nødvendige for et krav eller garanti som strekker seg utover tre år.

Data om potensielle kunder og forretningspartnere slettes etter 12 måneder.

Opptak fra videoovervåking slettes etter 30 dager, iht. § 4 c 4. ledd 4 pkt. i lov om teleovervåking, dersom de ikke er nødvendige for en konkret tvist, anmeldelse av kriminalitet eller i kriminalitetsforebyggende formål, iht. 4 c § 5 pkt i lov om teleovervåking.

Kontaktinformasjon om kunder og leverandører kan gis til våre databehandlere når vi anser det som nødvendig for oss i vår virksomhet eller dersom det følger av en juridisk forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlige.

 

Vi avslører dine personopplysninger i en rekke forskjellige situasjoner:

 

Opplysninger som inngår i vårt regnskapsmateriale eller i dokumentasjon for en konkret avtale utleveres til relevante myndigheter når vi er forpliktet til det i henhold til lov (f.eks. utleveres regnskapsmateriale til SKAT).

 

Vi bruker IceWarp som vårt e-postprogram. I denne sammenhengen vil dataene dine bli overført til IceWarp GmbH. Det er ingen overføringer til tredjeland fordi vi kun bruker servere i EU. 

 

Til dette bruker vi Zendesk Inc som er leverandør av kundechatten vår. Zendesk Inc. Overfører data til tredjeland i noen tilfeller. Data overføres kun til tredjeland som EU-kommisjonen har godkjent som sikre.

Til dette bruker vi Zendesk Inc som er leverandør av kundechatten vår. Zendesk Inc. Til slutt utleverer vi dine personopplysninger til våre betalingstjenesteleverandører og vår leverandør av faktura kontrollverktøy.

I noen tilfeller bruker disse databehandlerne underbehandlere i tredjeland. Dette betyr at dine personopplysninger i noen tilfeller overføres til land utenfor EU og EØS. Personopplysninger overføres som hovedregel kun til land som EU-kommisjonen har vurdert som trygge.I noen tilfeller kan imidlertid overføringer gjøres til usikrede tredjeland. I så fall vil EU-kommisjonens standardklausuler alltid gjelde mellom vår databehandler og mottaker. I tillegg har våre databehandlere iverksatt ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et høyt nivå av datasikkerhet.

Markedsføring av Cykelgear A/S via vår nettside, inkludert forbedring av våre tjenester og produkter. Identifikasjonsinformasjon, inkludert unike ID-er, IP-adresser, informasjon om hvilken enhet og nettleser nettsiden er åpnet i samt informasjon om nettsidens oppførsel.
 

Vi behandler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår basert på vår interesse i å forbedre nettsiden, produktene og andre tjenester samt vår interesse i å markedsføre virksomheten vår, jfr GDPR-artikkel 6, paragraf 1, bokstav f.

Det er vår vurdering at denne interessen ikke går foran de besøkende, da informasjonen ikke kan identifisere en person direkte, er generell og ikke av privat eller påtrengende karakter, og kun videreformidles til tredjeparter i et begrenset og/eller kryptert omfang.

I den grad du har gitt samtykke til informasjonskapsler, behandler vi personopplysningene som samles inn gjennom disse til de formål du har gitt samtykke til, f.eks. statistikk eller markedsføring, jfr. GDPR-artikkel 6, paragraf 1 bokstav a. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt i nettleseren din, og slette informasjonskapslene dine ved å følge instruksjonene i retningslinjene for informasjonskapsler eller kontakte oss.

Personlig informasjon i informasjonskapsler slettes når informasjonskapselen utløper eller slettes av brukeren (se våre retningslinjer for informasjonskapsler). Vi bruker Google Analytics 4, og data på bruker- og hendelsesnivå anonymiseres i henhold til de strengeste mulige innstillingene ( https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=no ). For øyeblikket er dette 2 måneder.

I tillegg lagres analysedata i identifiserbar versjon kun i et begrenset omfang og tidsperiode, da informasjonen automatisk blir aggregert (anonymisert) i forbindelse med utarbeidelse av statistikk.

Når du bruker nettstedet vårt, overlates informasjonen din til vår drifts- og programvareleverandør DLX A/S.

Hvis du har godtatt statistikk- og markedsføringsinformasjonskapsler, vil visse analysedata bli gitt videre til våre leverandører, spesielt Facebook og Google. Dette fremgår også av pop-up-vinduet for informasjonskapsler, som du ble presentert for under det første besøket på nettstedet vår, så vel som våre generelle retningslinjer for informasjonskapsler.
Utsendelse av nyhetsbrev via e-post og SMS. Kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse, navn, firma og telefonnummer. Opplysningene behandles for å oppfylle avtalen om å sende deg nyhetsbrevet, jfr. GDPR artikkel 6, paragraf 1 bokstav b, som du har gitt samtykke til å motta i henhold til markedsføringsloven.

Vi sletter informasjonen din når du melder deg av nyhetsbrevet eller hvis vi ikke har sendt deg nyhetsbrev innen en sammenhengende periode på mer enn 1 år.

 
Vi oppbevarer dokumentasjon på at du har trukket tilbake samtykket i inntil 2 år etter at samtykket er trukket tilbake. Dette er for å kunne forsvare oss mot eventuelle påstander om brudd på markedsføringsloven, jf. § 37 (1). 3 og straffeloven § 93, stk. 1, nr. 1.

Vi bruker en ekstern leverandør til å samle inn samtykke og sende ut nyhetsbrev. I den forbindelse overlates din kontaktinformasjon til Klaviyo Inc., som i denne sammenhengen fungerer som databehandler. I denne forbindelse overføres dine personopplysninger til tredjeland, inkludert USA. Klaviyo og mottakeren har inngått EU-kommisjonens standardklausuler. I tillegg er det iverksatt ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et høyt nivå av datasikkerhet.

Bestilling via vår hjemmeside.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon.

 

I tillegg sporer vi kjøpsprosessen. Den største delen av denne informasjonen består ikke av personlig informasjon.

Det samles imidlertid inn navn, telefonnummer, e-postadresse og land.

Vanlige personopplysninger behandles fordi de er nødvendige for å inngå og oppfylle kontrakten med kunden, jfr. GDPR-artikkel 6, paragraf 1 bokstav b.

 

Sporing av kjøpsprosessen er basert på vår interesse i å kunne forbedre vår markedsføringsinnsats, jfr. GDPR-artikkel 6, paragraf 1, bokstav f.

 

Opplysninger lagres i inntil 3 år etter avsluttet forretningsforhold, med mindre det kreves lengre lagring, for eksempel etter bokføringslovens regler (5 års oppbevaring av regnskapsmateriale), eller dersom opplysningene er nødvendige for krav eller garantier som strekker seg utover de 3 årene.

Når du som kunde benytter deg av muligheten til å legge inn bestillinger via vår nettside, overlates din informasjon til vår drifts- og programvareleverandør DLX A/S.

 

I tillegg videreformidler vi dine personopplysninger til våre betalingstjenesteleverandører og logistikkselskaper samt eventuelle relevante produsenter (ved bestilling av restordrevarer) i forbindelse med dine kjøp av varer i nettbutikken.

 

Hvis du har gitt samtykke til bruk av tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet, vil vi videreformidle informasjonen din til de aktuelle tredjepartsleverandørene. Vi videreformidler imidlertid alltid den informasjonen som er innhentet i forbindelse med sporing av kjøpsprosessen til vår partner Klaviyo. Dette gjøres for å forberede våre markedsføringstiltak.

I noen tilfeller bruker våre databehandlere underdatabehandlere i tredjeland. Dette betyr at dine personopplysninger i noen tilfeller vil bli overført til land utenfor EU og EØS. Personopplysninger overføres som regel kun til land som EU-kommisjonen har vurdert som sikre. I noen tilfeller kan det imidlertid forekomme overføringer til usikre tredjeland. I et slikt tilfelle vil EU-kommisjonens standardklausuler alltid inngås mellom vår databehandler og mottakeren. I tillegg har våre databehandlere iverksatt ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et høyt nivå av datasikkerhet.
Rekruttering og behandling av jobbsøknader.

Identifikasjons- og kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc.
 

Generell informasjon oppgitt i søknader, CV og tilhørende dokumentasjon, f.eks. vitnemål samt andre personopplysninger som er relevante for å kunne vurdere kandidaten.
 

I forbindelse med ansettelsesprosessen utføres det personlighetstester for å avklare den ansattes foretrukne atferd i en forretningssituasjon.


I tillegg samles det inn offentlig tilgjengelig informasjon via kandidatens profiler på sosiale medier, spesielt Facebook og LinkedIn.

Opplysningene behandles og videreformidles på grunnlag av våre interesser og fordi søkeren selv har valgt å søke på jobben, jfr. GDPR-artikkel 6, paragraf 1, bokstav f.

Informasjon mottatt i forbindelse med uoppfordrede jobbsøknader slettes etter lesing av søknaden dersom kandidaten ikke er aktuell for en nåværende eller forestående stilling innen de neste 3 månedene. Dersom det gis samtykke, kan imidlertid opplysningene lagres lenger.

 

Informasjon mottatt i forbindelse med innkomne jobbsøknader vil bli slettet etter at rekrutteringsrunden er gjennomført, med mindre kandidaten er aktuell for nåværende eller nært forestående stilling innen de neste 3 månedene. Dersom det gis samtykke, kan imidlertid opplysningene lagres lenger.

 

Dersom du har søkt på en stilling hos oss via oppslag på Jobindex, lagres opplysningene i 3 måneder etter at stillingsannonsen er blitt inaktiv.

Dine personopplysninger overlates til våre databehandlere når det er nødvendig i forbindelse med rekruttering:

 

Vi bruker e-postprogramvaren IceWarp I denne forbindelse overlates informasjonen din til IceWarp GmbH. Det er ingen overføringer til tredjeland, da vi kun bruker servere lokalisert i EU.

 

I tillegg bruker vi Hansen og Toft for å tiltrekke oss og velge ut kandidater til nøkkelstillinger.

Dine rettigheter. Du har de rettighetene som er angitt nedenfor. Disse kan du uttøve ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor. Din forespørsel vil bli besvart snart som mulig og senest en måned etter mottak, dog inntil to måneder dersom det er nødvendig på grunn av forespørselens kompleksitet eller antall. Dette er uten kostnad for deg. Vi har rett til å avvise ubegrunnede eller overdrevne forespørsler, eller kreve et rimelig gebyr for å svare på dem.

  • Tilbakekalling av samtykke. I den grad behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle det ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen ovenfor eller på annen måte forklart da du ga samtykket. Tilbakekallet påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble tilbakekalt.
  • Innsyn. Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg samt en rekke opplysninger om hvordan vi behandler disse. Det kan ikke søkes om tilgang til informasjon som er funnet å være underordnet offentlige eller private interesser, inkludert dine interesser.
  • Retting. Du har rett til å få rettet uriktige personopplysninger, eller korrigere ufullstendige personopplysninger om deg.
  • Sletting. Du har rett til å få slettet informasjon om deg under omstendighetene som er spesifisert i artikkel 17 i personvernforordningen (GDPR). Dette kan for eksempel være tilfelle dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser og rettigheter, eller dersom opplysningene behandles på grunnlag av ditt samtykke, som trekkes tilbake.
  • Begrensning. Under de omstendighetene som er nevnt i artikkel 18 i personverforordningen (GDPR) har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel dersom du har bestridt nøyaktigheten av dataene, i perioden frem til vi har hatt mulighet til å avgjøre om personopplysningene er korrekt eller vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingen, men de er nødvendige for at våre rettskrav skal fastsettes, hevdes eller forsvares.
  • Innvending. Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, som vi behandler på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f (interesseavveiningsregelen) og alltid dersom behandlingen er med formål om direkte markedsføring.
  • Dataportabilitet. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller kontrakt, har du rett til å motta informasjonen i et enkelt og lesbart format og å overføre informasjonen til en annen behandlingsansvarlig. Om du ønsker det, og om det er teknisk mulig, overfører vi informasjonen direkte til den nye behandlingsansvarlige.
  • Automatiske avgjørelser. Du har rett til å ikke bli gjenstand for en automatisk avgjørelse som har rettsvirkning eller på lignende måte påvirker deg i vesentlig grad, som utelukkende er basert på automatisk behandling, inkludert profilering.
  • Rett til å klage. Du kan til enhver tid kontakte oss og klage på behandlingen. I tillegg kan du alltid klage til det danske datatilsynet ( http://datatilsynet.dk,  dt@datatilsynet.dk , +45 33 19 32 00), eller til tilsynet i landet der du bor eller i landet hvor du mener bruddet på personvernforordningen eller databeskyttelsesloven har funnet sted.

ABONNER PÅ NYHETSBREV

Motta vårt nyhetsbrev og dra nytte av de fantastiske tilbudene, sparepengene og gjør-det-selv-guidene først.